تاريخ روز : جمعه 17 اردیبهشت 1400

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمان پرداخت سود سهامدارانی که در تاریخ‌های مقرر موفق به دریافت سود مجمع نگردیده‌اند.احتراماً به اطلاع می‌رساند آن دسته از سهامدارانی که بعلت تکمیل نکردن اطلاعات حساب و یا عدم تکمیل صحیح اطلاعات حساب نتوانسته‌اند سود خود را  در تاریخ های مقرر دریافت نمایند، چنانچه نسب به تکمیل اطلاعات تا تاریخ دهم هر ماه  اقدام نمایند سود متعلقه در تاریخ 15 هر ماه به حساب اعلامی ایشان واریز خواهد گردید.