تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمان پرداخت سود سهامدارانی که در تاریخ 1399/05/05 موفق به دریافت سود مجمع نگردیده‌اند.احتراماً به اطلاع می‌رساند آن دسته از سهامدارانی که بعلت تکمیل نکردن اطلاعات حساب و یا عدم تکمیل صحیح اطلاعات حساب نتوانسته‌اند سود خود را  در تاریخ های مقرر دریافت نمایند، چنانچه نسب به تکمیل اطلاعات تا تاریخ 10 آذر ماه اقدام نمایند سود متعلقه در تاریخ 1399/09/16 به حساب اعلامی ایشان واریز خواهد گردید.