تاريخ روز : سه شنبه 09 خرداد 1402

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

واریز سود به حساب سهامداران از طریق سجاماحتراماً به اطلاع کلیه سهامداران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) می‌رساند که سود تعلق گرفته در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1400 در تاریخ 1401/06/09 از طریق سامانه سجام به حساب آن دسته از سهامدارانی که در سجام ثبت نام کرده‌اند واریز گردیده است.